I forlængelse af de forskellige arbejdsmåder, jeg omtaler, kan man benytte forskellige teknikker eller metoder. Teknikkerne drejer sig om arbejdsprincipper, som er gode til at understøtte et eller andet formål. Mange af teknikkerne kan man fint følge og arbejde med vha papir og blyant. Men man kan også vælge af bruge nogle af de mange apps eller it-programmer, som der findes på markedet. ‘Apps’ eller ‘Applikationer’ er en mere moderne betegnelse end IT-programmer, men det dækker over det samme.

De apps, jeg selv bruger eller har brugt, har jeg beskrevet herunder. Jeg har ikke stræbt efter at lave en fuldstændig oversigt, for det ville være en næsten umulig opgave. Desuden er jeg primært mac-bruger og har som konsekvens heraf dårlig indsigt i pc-verdenen. Men jeg har beskrevet de apps, jeg selv har fundet gode, særligt i forbindelse akademisk arbejde. Hvis man er interesseret i en opdateret oversigt, så kan jeg kun anbefale at google, fx efter ‘Best note taking app 2019’.

Listen her under er grupperet i forhold til de forskellige arbejdsmåder, jeg omtaler andre steder på siderne.

  • Apps til referencestyring – hold styr på din litteratur
  • Apps til at organisere og disponere større stykker tekst
  • Apps til at skrive
  • Apps til to-do lister og til at huske, hvad man skal
  • Apps til planlægning og tidsstyring
  • Apps som støtter læsning af tekster
  • Apps til Knowledge Management