At skrive akademisk omfatter en række elementer. Vi skal prøve at se på dels overordnede principper, dels småting som ikke nødvendigvis hører sammen men som alligevel er vigtige og til sidst nogle konkrete eksempler.

Akademisk skrivning – overordnede principper

Den akademiske tekst som et argument

Tre principper: klarhed, flow og metatekst

Diverse småting, mindre men vigtige

‘Mene-ord’ og ‘argument.ord’

Brug af grammatiske tider: nutid, datid og fremtid

Konkrete eksempler

Eksempel på beskrivelse af fremgangsmåde – placeret i afsnittet med ‘Analysestrategi’

Eksempel på metatekst

Eksempel på indledning