Dette eksempel er knyttet til et konkret specialeforløb, dvs et vejledningsforløb for specialestuderende, i foråret 2020.

Forløbet omfatter et antal mødegange med ca 3 ugers mellemrum. Hver mødegang har et eller flere temaer, som er tilrettelagt i forhold til de studerendes skriveproces. Parallelt hermed foregår den egentlige specialevejledning som et kollokvieforløb. Dette forløb er ikke dokumenteret her.

Gang 1:

Gang 2: