En af de strategier, man kan bruge i forbindelse med litteratursøgning er at undersøge, hvor forskere inden for området publicerer deres artikler. Forskere knytter sig nemlig ofte til bestemte tidsskrifter og disses faglige cirkler, så hvis man synes godt om en bestemt forskers arbejde, er der god grund til at undersøge videre, om man kan hente yderligere inspiration ad den vej.

I dette eksempel tager jeg udgangspunkt i en bestemt forsker, hvis forskningsområde er ‘vejledning’. Forskeren hedder Peter Plant. Plant er flere måder er the ‘grand old man’ inden for vejledningsområdet. Så hvis jeg nu er interesseret i ‘vejledning’ som forskningsområde, er Plant et godt udgangspunkt.

Første skridt vil være at finde ud af, hvor Plant arbejder/har arbejdet. Via hans forskningstilknytning får man typisk adgang til forskerens publicerede materialer – og i Danmark er det oven i købet således, at forskere via deres arbejdsgiver har pligt til at indrapportere deres videnskabelige produktion. For at finde ud af, hvor Plant er ansat,  bruger jeg bare google. Herigennem finder jeg ud af, at Plant er tilknyttet Aarhus Universitet på det institut, der hedder DPU.

Her starter jeg: eg går ind på instituttets hjemmeside edu.au.dk og videre til ‘Om instituttet’. Her finder jeg en liste over medarbejdere. Jeg finder Peter Plant, går ind på hans hjemmeside og klikker på fanen ‘Publikationer’:

Plant_-_Publikationer-450x379.jpg

Figur 1: Uddrag fra Plants hjemmeside

Peter har skrevet 178 publikationer (pr. 2. april 2015), men det er alle slags publikationer, der står på listen: ‘Bidrag til bog/antologi, rapport, tidsskriftartikel mv). Jeg kan udvælge alene at se forskningspublikationerne ved at vælge ‘Forskning’ i menurækken under fanebladene.

Det, jeg vil gøre ud fra denne liste, er at notere i hvilke tidsskrifter han publicerer, sådan at jeg kan undersøge samme konkrete tidsskrifter for, om jeg evt. kan publicere dér.

Jeg løber listen igennem for tidsskrifter. Dvs jeg lader alt andet være – bidrag til antologier, bøger, rapporter o.a. – og noterer artiklernes titler og selvfølgelig tidsskriftets navn. Jeg noterer kun danske og engelske tidsskrifter, da kun disse er relevante for mig (jeg behersker simpelthen ikke tysk, fransk o.a.).

Det giver mig denne oversigt (dog ikke direkte – jeg har måtte ordne sagerne en smule):

TidsskriftArtikel – titel
National Institute for Career Education and Counselling. JournalBeyond DOTS : theory and model development. / Plant, Peter.
Nr. 33, 10.2014, s. 44-48.
Lifelong Learning in EuropeThe flip side : career guidance polices and social control. / Plant, Peter; Valgreen, Helene.
International Journal for Educational and Vocational GuidanceQuality assurance and evidence in career guidance in Europe : counting what is measured or measuring what counts?. / Plant, Peter.
Vol. May 2011, Nr. Online first, 03.05.2011, s. 1-14.
Guidance Policies: The Trojan Horse. / Plant, Peter.
Vol 5, 2005, Nr. No 2, 2005.
Quality in Career Guidance: Issues and Methods. / Plant, Peter.
Vol. 4, Nr. 2-3, 2004.
International Journal of Lifelong EducationGetting closer: workplace guidance for lifelong learning. / Plant, Peter.Nr. 24/2, 2005.
VejlederForumMånens bagside. / Plant, Peter.
Nr. 2/2014, 03.2014, s. 1-4.
En vejledning der står sammen. / Plant, Peter.
Nr. 3, 11.10.2011, s. 1-2.
Forår i vejledning : om fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. / Plant, Peter.
2010, s. 1-2.
VUE NytUdkant med bagkant. / Plant, Peter.
Via vejledningLearning by Bridging. / Plant, Peter.
Nr. 20, 2009, s. 1-5.
Udbudt. / Plant, Peter.
Nr. 18, 2009, s. 1-4.
Vejledningspolitik : europæisk set. / Plant, Peter.
KvanNr. 21, 2009, s. 1-5.

Figur 2: Oversigt over artikler, registreret som publiceret i videnskabeligt tidsskrift

Af tabellen kan jeg se, at Peter Plant publicerer i 4 engelske og 4 danske tidsskrifter.

Jeg kan umiddelbart se, at flere tidsskrifter enten er irrelevante – de orienterer mig mod områder, mit arbejde ligger uden for – eller de udgiver kun ganske korte artikler. Sidstnævnte er fx tilfældet med de danske tidsskrifter.

Relevant kunne derimod være:

Lifelong Learning in Europe

Jeg vil derfor undersøge dette tidsskrift nærmere, og til det bruger jeg databasen Ulrichsweb (database via Statsbiblioteket).

Ulrichsweb-simpel-søgning-450x116.jpg

Figur 3: Simpel søgning på tidskrift i Ulrichsweb

Jeg indtaster tidsskriftets navn og trykker på søg-ikonet. Det fører mig til en side med basis-informationer, herunder et link til tidsskriftets egen hjemmeside. I første omgang får jeg en masse hits, hvor søgeordene indgår (havde jeg sat titlen i gåseøjne, ville søgningen havde været præcis)- men det tidsskrift, jeg ønsker, er det øverste:

UW-Lifelong-learning-in-Europe-450x295.jpg

Figur 4: Informationer på tidsskrift i Ulrichsweb

Her ser jeg, at tidsskriftet Lifelong Learning in Europe er finsk(!), at det udkommer hvert kvartal og at det er akademisk – hvilket for mig som ansat forsker er en vigtig parameter.

Jeg kan klikke videre til tidsskriftets hjemmeside:

The_journal_-_LLinE-450x410.jpg

Figur 5: Tidsskriftet Lifelong Learning in Europes hjemmeside

Umiddelbart ser tidsskriftet ud til at være bredt, hvorfor det godt kunne være et emne for min vejledningsartikel. Ulempen kunne være, at jeg så skal omdefinere vejledningsperspektivet til at passe ind i ‘adult education’ og ‘lifelong learning’. Det noterer jeg mig.

Jeg vil nu prøve, om jeg kan finde yderligere tidsskrifter hos PPs nærmeste kolleger. På forskernes hjemmeside er der en knap, som fører til en dynamisk netværksvisning, og her kan jeg bl.a. se, hvilke andre kolleger, Peter arbejdet sammen med.

Peter_Plant_relationert-450x371.jpg

Figur 6: Oversigt over forskerens – selvrapporterede – relationer

Af figur 6 fremgår at Peter arbejder sammen med 2 kolleger: Rie Thomsen og Helene Valgreen. Da jeg ved, Rie Thomsen er den mest erfarne af de to, prøver jeg hende.

Hos Rie Thomsen finder jeg yderligere tidsskrfiter, men jeg fokuserer nu alene på tidsskrifter, der gennem titlen signalerer ‘vejledning’. Jeg finder disse artikler:

TidsskriftArtikel
British Journal of Guidance and CounsellingLeft to your own devices : The Missed Potential of Adult Career Guidance in Denmark. / Cort, Pia; Thomsen, Rie; Mariager-Anderson, Kristina.
Higher EducationChallenges in Collective Academic Supervision. Supervisors’ experiences from a Master Programme in Guidance and Counselling. / Wichmann-Hansen, Gitte; Thomsen, Rie; Nordentoft, Helle Merete.
Collective academic supervision : a model for participation and learning in higher education. / Nordentoft, Helle Merete; Thomsen, Rie; Wichmann-Hansen, Gitte.

Figur 7: Oversigt over tidsskrifter relateret til ‘vejledning’

Jeg slår også disse to tidsskrifter op via Ulrichsweb. Først det britiske:

ulrichsweb_com_british-450x189.jpg

Figur 8: British Journal of Guidance and Counselling som det er registreret i Ulrichsweb

– som på egen hjemmeside har en meget uddybet beskrivelse af tidsskriftets mål:

British_Journal_of_Guidance___Counselling_-_Aims___scope-345x450.jpg

Figur 9:  Uddrag af tidsskrifts egen beskrivelse at formål

Jeg gør tilsvarende med det andet engelske tidsskrift, Higher Education: Opslag via Ulrichsweb og derefter opslag på egen hjemmeside Det viser sig også at være relevant

Jeg har nu tre tidsskrifter, som kan være potentielle modtagere til min artikel:

 • Lifelong Learning in Europe
 • British Journal of Guidance and Counselling
 • Higher Education

Hvilke tidsskrifter om vejledning findes der i det hele taget?

Gennem søgningen efter tidsskrifter har jeg også fået fat i andre vigtige begreber, som dækker vejledningsområdet på engelsk, nemlig guidiance og counselling. Jeg vil lige se, om der skulle være tidsskrifter, der dukker op med disse søgeord.

Igen bruger jeg Ulrichsweb – men nu ‘advanced search’:

UW-advanced-search-450x428.jpg

Figur 10: Avanceret søgning i Ulrichsweb. Søgning på peer-reviewede tidsskrifter på engelsk

På søgeordet ‘counseling’ får jeg 92 hits – jeg kigger listen igennem og finder 2 tidsskrifter, som måske kunne være interessante:

 • Journal of School Counseling
 • Journal of College Counseling

På søgeordet ‘guidance’ får jeg 10 hits, hvoraf kun een virker interesant:

 • International Journal for Educational and Vocational Guidance

– men i beskrivelsen af dette tidsskrift står “Publishes articles in relation to work and leisure, career development, career counselling and guidance and career education, preferably with international content or topics.”, hvilket får mig til at vælge dette tidsskrift fra, da min problematik ikke er international.

Alt i alt har jeg nu 5 tidskkrifter

 • Lifelong Learning in Europe
 • British Journal of Guidance and Counselling
 • Higher Education
 • Journal of School Counseling
 • Journal of College Counseling

Jeg laver et word-dokument med informationer om disse 5 tidsskrifter: Navn, forlag, antal numre, formål – samt evt. andre oplysninger.

Herefter vil næste skridt være, at se på indholdet i disse 5 tidsskrifter.