Ressourcer om Gode Studievaner

Vil du læse mere i dybden om de emner, der er omtalt på godestudievaner.dk er der en righoldig litteratur, man kan dykke ned i. Herunder har jeg samlet en række af de bøger og web-sites, jeg synes er de bedste ressourcer i bred forstand, og som jeg selv henter inspiration fra i min undervisning.

Om at søge litteratur

“Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination” af Chris Hart …..

“Doing a Literature Search: A Comprehensive Guide for the Social Sciences”af Chris Hart

Om studievaner generelt

“The Study Skills Handbook” af Stella Cottrell er en glimrende, all-round bog om det at studere. Bogen placerer sig midt imellem ‘at studere’ og ‘personlig udvikling med fokus på at være studerende’. “The Study Skills Handbook” tager en lang række emner op. Af de mere studie-traditionelle er ‘Identifying your skilles’, ‘Research Skills’ og ‘Writing for University’. Men også mere utroditionelle emner er med, fx ‘Identifying your skills’, ‘Confidence with numbers’ (forfatteren går ud fra, mange studerende på forskellig vis er utrygge ved tal) og ‘Memory’. Stella Cottrell har skrevet flere bøger inden for genren Study Skills – flere af dem er værd at kigge nærmere på.

Argumentationsanalyse

Jørgensen, C. & Onsberg, M. (1987): Praktisk argumentation. Teknisk Forlag

Cottrel, S. (2005): Critical thinking skills – developing effective analysis and argument. Palgrave

Skriveteknik – særligt i den indledende fase

Bolker, J. (1998): Writing your dissertation in fifteen minutes a day. A guide to starting, revising and finishing your doctoral thesis. Henry Holt and Co.

Litteratursøgning og -læsning

Wallace, M. & Wray, A. (2006): Critical reading and writing for postgraduates. Sage

Skriveteknik, planlægning mmm

Belcher, W.L. (2009): Writing your journal article in 12 weeks. A guide to academic publishing success. Sage